Harita Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkânı hazırlamaktadır. Harita Mühendisleri; Harita Genel Komutanlığı, İller Bankası, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Belediyeler v.b. kamu kuruluşları ile büyük şirketlerde, harita bürolarında veya kendi işyerlerinde doyurucu bir maaşla istihdam imkânı bulabilmektedirler. Harita Mühendisliği Bölümü 1995 yılında Erciyes Üniversitesi’nde Harita programı olarak eğitim-öğretim'e başlamıştır. Bölümde, ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Bölüm 2004 yılı itibariyle öğrenci kabul etmeye başlamış. Bölüm bünyesinde; Jeodezi, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Kartoğrafya ve Ölçme Tekniği olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. "Bilgi Sistemleri" alanında bir anabilim dalı oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bölümde uygulanmakta olan eğitim-öğretim planları bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyecek şekilde düzenlenmiştir.
Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.