Harita Mühendisliği Bölümü  eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere harita mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, analitik  gücünü geliştirmek, yöneticilik, planlama, hızlı biçimde karar verme ve uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Böylelikle; düşünerek hareket edebilen, en gün modern mühendislik uygulamalarına hakim olan , araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine  yararlı harita mühendisleri yetiştirebilmektir.

4 yıllık lisans programının ilk iki yılında, öğrenciye temel harita mühendislik bilgisini içeren matematik ve mesleki giriş dersleri yer almaktadır. 3. ve 4. yıllarda da; harita mühendisliği eğitiminin Ölçme tekniği, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Kamu Ölçmeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili dersler yer almaktadır.

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.