ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

 
      “Yükseköğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarınayatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ile birinci sınıfına geçiş yapılmaz

3. Arasınıflara geçiş için öğrencinin; 

       a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması gereklidir.

       b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğeri olması gereklidir. Bu %60’ın karşılığı (eşdeğeri); 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.40 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gereklidir.

4. Son sınıfa veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin; 

       a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması gereklidir. 

       b) Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az %65 veya eşdeğeri olması gereklidir. Bu %65’ın karşılığı (eşdeğeri); 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.60 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 65 olması gereklidir.

       c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 veya eşdeğeri olması gereklidir. Bu %70’in karşılığı (eşdeğeri); 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.80 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 70 olması gereklidir.

5. Merkezi Açık Yükseköğretim ve dışardan (Ekstern) yükseköğretimden örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

6. Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçiş kontenjanı ayrılmamıştır.

B-İSTENEN BELGELER

1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe.

2. (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge. (fotokopi veya suret kabul edilmez.)

3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

4. ÖSYS Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

5. Ayrıldığı kurumdan alacağı onaylı eğitim-öğretim planı.

6. Müfredat programı (okuduğu derslerin)


C-BAŞVURU TARİHLERİ

Tüm başvurular, belgeler tamamlanmış olarak,
1. Tıp Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için 07 AĞUSTOS 2009 Cuma gününe kadar.

2. Diğer yükseköğretim programları için: 21/AĞUSTOS/2009 Cuma gününe kadar yapılacaktır.

Başvurular fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Belgesi eksik olan, süresi içerisinde belgelerini tamamlayamayanlar ile postada evrakları gecikenlerin başvuruları işleme konulmayacaktır. (Eksik evrak ile başvuruda bulunanlara evraklarını tamamlamaları için herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)

NOT: Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Tablo-4’teki eşdeğer programlara yatay geçiş yoluyla geçmek isteyenlerin ilgili puan türünden 2. sınıfa geçiş yapacakların 165.000, 3. ve 4. sınıflara geçiş yapacakların ise 185.000 veya daha fazla ÖSS puanı almaları zorunludur.


D-YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


1. Normal örgün öğretim programlarından normal öğretim programlarına,

2. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim programlarına,

3. Vakıf üniversitelerinden sadece ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılacaktır. 

4. K.K.T.C. dahil yurtdışı üniversitelerden yatay geçişle öğrenci alınmayacaktır.

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.