ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ ESASLARI

1. Öğrenci stajını "işyeri staj bilgi formunda" belirtilen konularda çalışma yapan Kamu Kurumları (Harita Genel Komutanlığı, Karayolları, Devler Su İşleri, İller Bankası, Köy Hizmetleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler vb.) veya özel harita mühendislik firmaları ile bölüm staj komisyonunun uygun göreceği yurtiçi veya yurtdışı kuruluşlarda yapar.

2. Staj yapılacak işyerinde Harita Mühendisliği veya staj komisyonunun uygun göreceği diğer bir mühendislik diplomasına sahip en az bir mühendis bulunmalıdır.

3. Stajın toplam süresi 48 iş günü olup, bu süre bir defada tamamlanamaz.

4. Öğrenci, bir staj döneminde en az 10 iş günü en fazla 24 iş günü staj yapabilir. Haftalık staj süresi 3 iş gününden az olmamalıdır.

5. Stajlar dördüncü yarıyılın bitiminden sonra en az iki dönem olmak üzere, akademik takvime göre eğitimin tatile girdiği bahar ve güz yarıyılları arasındaki dönemlerde yapılır.

6. Farklı dönemlerde yapılan staj çalışma konuları benzer ve birbirinin devamı olamaz. Tüm stajlar aynı işyerinde tamamlanamaz.

7.            Staj Defterlerinin teslimi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a.        İşyerine staj başında verilmiş olan staj sicil fişi yetkili kişi tarafından doldurulur. Bu fiş doldurulduktan sonra zarf içerisine konulur ve zarf, işveren tarafından mühürlenir.

b.       Öğrenciler, sicil fişlerini, staj defterlerini ve eklerini teslim süresi içerisinde makbuz karşılığında Harita Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmelidir.

c.        Staj defterleri, öğretim dönemi başlangıcı sonrasındaki 1 ay içerisinde Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir. Bu süre dışında staj evrakı teslimi yapılmaz. Öğretim dönemi başlangıcından 1 ay geçtikten sonra staj evrakları kabul edilmez. Bu durumda öğrencilerin o stajı tekrar yapması gerekir.

d.       Teslim sırasında açık ve mühürsüz zarfla teslim edilen sicil fişleri kabul edilmeyecektir.

8.            Staj Defterlerinin doldurulması aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a.        Staj defteri doldurulurken işyeri ve işyerinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmelidir. Yapılan çalışmalar günlük olarak staj defterine işlenmelidir.

b.       Ana metinler tükenmez ya da dolma kalemle doldurulur. Eklenecek tablo ya da bilgisayar çıktıları varsa bunlar ek dosya ile verilmelidir.

c.        Raporlarda pratik olarak gerçekleştirilmiş işler anlatılmalı, ayrıca konuların teorik anlatımına değinilmelidir.

d.       Staj defterleri “el yazısı” ile doldurulmalıdır. Bilgisayar (veya daktilo) çıktıları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e.        Aynı yaz tatili süresinde, birden fazla staj yapacak öğrenciler, yapacakları staj süreleri ile okul başlama/bitiş sürelerini üst üste getirmemelidir. Zira eğitim döneminde yapılmış görünen stajlar kabul edilmemektedir.

f.          Benzer şekilde, yaz okuluna devam eden öğrenciler, ders zamanı ile staj tarihlerine dikkat etmelidirler.

g.       Staj sicil fişleri, öğrencinin staj sürecindeki durumunu bilen bir mühendis tarafından doldurulmalıdır. Mühendis olmayan teknik personel veya sekreter, vb. tarafından doldurulan sicil fişleri kabul edilmeyecektir. Mühendis, öğrenci için not vermeli ve kısa bir değerlendirme yapmalıdır. Sicil fişinin içine konulduğu zarf, mühendis tarafından kapatılmalı, mühürlenmeli ve sonra öğrenciye teslim edilmelidir.

h.       Aynı yerde (ve aynı zamanda) staj yapan öğrencilerin, staj defterlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde, stajlar kabul edilmez.

i.         Cumartesi günleri de staja devam eden öğrenciler, staj yapılan yerden Cumartesi günleri çalışıldığına dair bir dilekçe almalı ve bu dilekçeyi staj defterinin sonuna eklemelidir. Aksi durumda, hafta sonları yapılan staj günleri, toplam staj gününden çıkartılacaktır.

j.         Pazar günleri staj yapılamaz.

9.            Stajın başarılı olup olmadığı, "kabul", "red" yada en az 5 gün olmak üzere "kısmen kabul" şeklinde belirlenecektir.

10.          Öğrenci, Harita Mühendisliği ilgi alanına giren bütün konularda staj yapabilir.

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.