1.       2009, Çete, M. ve Yomralıoğlu, T., "Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı", hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2009/1, Sayı 100, Sayfa: 34-44.

 

2.       Bayraktar, H., “Modeling Visible Part Spectral Range of Electromagnetic Spectrum Using Neural Networks”, “Elektromanyetik Spektrum Görünür Bölgesi Spektral Aralığının Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Doktora Tezinden Üretilmiş Yayınlar 2009 Özel Sayısı, 2009

3.       2005, Uzun, B. ve Çete, M., "Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yasadışı Yerleşim Sorunlarının Çözümü İçin Bir Model Önerisi", hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2005/2, Sayı: 93.

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.