1. 2009, Mataracı, O., Yomralıoğlu, T. ve Çete, M., AB'de Kadastro Parselinin INSPIRE Direktifleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye'nin Yeri, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) I. Sempozyumu, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

2. T. Kurban, E. Beşdok, "İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama", Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO 2008, 26-30 Kasım 2008, Bursa.

3. Beşdok E, Atasever Ü. H, Karkınlı A. E, Geymen A,Kurban  T  ''Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi'', UZALCBS 2008

4. Tuba Kurban, Erkan Beşdok, Google Earth Map tabanlı HMD destekli 3B uçuş simülatörü, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZAL-CBS 2008, Kayseri, 2008.

5. Erkan Beşdok, Tuba Kurban, Video kaynaklı otomatik panoramik imge çatımı ve inersiyal konumlandırıcı tabanlı VR sunumu, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZAL-CBS 2008, Kayseri, 2008.

6. H. Mustafa Palancıoğlu, Tuba Kurban, Video ve GSP Tabanlı Navigasyon, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZAL-CBS 2008, Kayseri, 2008.

7. H.M. Palancıoğlu, T. Kurban, "İdraki Haritalama ve Harita Mühendisliği Alanındaki Uygulamaları", 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Konya.

8. H.M. Palancıoğlu, T. Kurban, "Video tabanlı ölçme yöntemi ve görsel konum belirleme", Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi CBS 2007, 30 Ekim-2 Kasım 2007, KTÜ Trabzon.

9. 2007, İnan, H. İ., Çete, M., Tarımsal Amaçlı Arazi Parseli Tanımlama Sistemleri ve Kadastro, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

10. 2007, Yomralıoğlu, T., İnan, H. İ., Çete, M., Dünya'daki Kadastral Sistemler İçin Ortak Bir Veri Modeli: Temel Kadastro Modeli (TKM), TMMOB CBS Kongresi 2007, Trabzon.

11. 2007, Çete, M., Kadastro 2014 Vizyonu İçin Avrupa'da Coğrafi Bilgi Sistemi Girişimi: İsviçre Modeli, TMMOB CBS Kongresi 2007, Trabzon.

12. V. Aslantaş, R. Kurban, T. Çağlıkantar, "Taşınabilir Uzaktan Sağlık İzleme Sistemlerinde LRC ve RSA Tabanlı Sayısal İmza Kullanımı", Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006, Ankara.

13. 2005, Yomralıoğlu, T., and Çete, M., Türkiye İçin Sürdürülebilir Bir Arazi Politikası İhtiyacı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

14. 2005, Uzun, B., and Çete, M., Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yasadışı Yerleşim Sorunlarının Çözümü İçin Bir Model, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. (Çağrılı Bildiri)

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.