UZAKTAN ALGILAMA LABORATUVARI

Arada fiziksel (mekanik) bir temas olmaksızın bir cisimden yayılan ışınımın nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ile cismin özelliklerinin uzaktan ortaya konması ve ölçülmesi şeklinde tanımlanabilir.

 

Uzaktan algılama uygulamaları genel olarak şöyle sıralanabilir:

1-       Meteoroloji; atmosferik sıcaklığın, basıncın ve su buharı içeriği profilinin belirlenmesi ve rüzgar hızı ölçümleri.

2-       Oşinografi; deniz yüzeyi sıcaklıklarının ölçülmesi, okyanus akıntılarının ve dalga enerji spektrasının haritalanması.

3-       Buzul bilimi; buz tabakalarının ve denizdeki buz tabakalarının hareket ve dağılımlarının haritalanması ve denizdeki buz tabakalarının navigasyon kabiliyetinin belirlenmesi.

4-       Jeoloji, jeomorfoloji ve jeodezi; kaya tiplerinin belirlenmesi, jeolojik fayların ve anomalilerin konumlarının belirlenmesi, dünyanın şeklinin ölçülmesi ve tektonik hareketlerin gözlenmesi.

5-       Topoğrafya ve kartografya; doğruluklu yükseklik verilerinin elde edilmesi ve bu verilerin belirli bir koordinat sistemine dönüştürülmesi, harita üretimi ve revizyonu.

6-       Ziraat, ormancılık ve botanik; bitki örtüsü tipleri ve yapıları, bitkilerdeki zararlı böceklerin tanınması, toprak tiplerinin ve su içeriklerinin belirlenmesi ve haritalanması, ürün hasat miktarlarının tahmin edilmesi.

7-       Hidroloji; su kaynaklarının tespiti, karın erimesiyle oluşacak su miktarının tahmin edilmesi,

8-       Doğal felaket kontrolü; kum ve toz fırtınaları, çığ, toprak kaymaları ve sellerin belirlenip uyarıların yapılması, su taşkınlarının verdiği konumsal zararın görüntülenmesi, kirliliğin izlenmesi,

9-       Planlama uygulamaları; arazi kullanım envanterlerinin çıkarılması ve değişimlerin izlenmesi, kaynakların belirlenmesi, trafik ölçümlerinin yapılması,

10-   Askeri uygulamalar, arazi topoğrafya ve morfolojisinin belirlenmesi, askeri birliklerin ve araçların hareketlerinin izlenmesi.

 

 

 

Uzaktan algılamanın sağladığı çok çeşitli sinoptik karakterli bilgiler CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ortamında başka bilgilerle bütünleştirilip veya o bilgilere altlık olarak kullanılıp isteyen herkesin ulaşabileceği sistematik bir bilgi bankası oluşturulabilir. Böylece uygulamaların etkinliği süre ve maliyet açısından önemli derecede arttırılırken bilgilerin güncelliği ve buna bağlı olarak da gerçek duruma uygunluğu sağlanmış olur.

 

2.1 THERMA CAM™ P65 TERMAL KAMERA

Termal hassasiyet (0.08°c)

Görüntü kalitesi (320 x 240 piksel)

Kızılötesi ve görsel görüntü

Otonom odaklanma

text ve sesli komut

bluetooth

radyometrik “.jpeg” görüntü depolama

görüş açısı/min 24°x18° /0.3 m (35 mm lens ile)

konumsal çözünürlük (IFOV) 1.3 mrad

Thermal hassasiyet 30°C de 0.08°C

Görüntü frekansı 50/60 Hz

Spektral aralık 7.5 - 13μm

Doğruluk ±2°C

 

2.2 ERDAS IMAGINE 7.5 (GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI)

                                      

 

                                        

 

Görüntü pencereleri arasında coğrafik veri ilişki kurulması

150 farklı görüntü formatı

Şekil dosyalarının oluşturulması ve düzenlenmesi

ESRI Geodatabases, Oracle 10g analizleri

Mozaik Görüntü

10 milyon yeryüzü noktasından fazla noktada enterpolasyon

Ortorektifikasyon görüntü

Konumsal, radyometrik ve spektral görüntü analizleri

Radar görüntülerinin analizleri

Görüntü sınıflandırma

2.3 PCI 9.1 (GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI)

 

Ortorektifikasyon Görüntü Üretimi

Mozaik Görüntü Üretimi

Dijital Yükseklik Model Üretimi

Çoklu Veri Erişim ve Değişimi

Konumsal Analiz

Harita Üretimi

2.4 SHAPE CAPTURE

  

3Boyutlu laser tarayıcı

Stereo Görüntü Eşleştirme

Kamera kalibrasyonu

3 Boyutlu modelleme

 

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.