Duyurular

Arş. Gör. Mehmet Akif GÜNEN

 

Nokta Bulutu Birleştirme

 

Envi görüntü sınıflandırma

 

Agisoft yazılımı ile nokta bulutu oluşturma

 

Pix4d ile nokta bulutu oluşturma

 

Netcad yol projesi hazırlanması

 

Netcad ile ifraz dosyası hazırlanması

 

Netcad ile 18.madde uygulaması

 

Matlab ile farklı eşikleme yöntemlerinin karşılaştırılması

 

Matlab ile yapay sinir ağları uygulaması

 

Matlab ile Autoencoder uygulaması

 

 

Arş. Gör. Tolga KAYNAK

 

Nesne tabanlı sınıflandırma

Piksel tabanlı sınıflandırma

Güneş santrali yer seçimi

Rüzgâr enerji santrali yer seçimi

Yerleşim alanı yer seçimi

Taşkın duyarlılık analizi

Heyelan duyarlılık analizi

Değişim saptama analizi

AVM yer seçimi

Yağış haritası

 

 

Arş. Gör. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK

Hızlı Statik Ölçme Yöntemi ile GPS Dengeleme Hesabı

GPS ve INSAR ölçülerinin Birlikte Kullanımı ile Deprem Araştırması

Jeodezik Gözlemlerin Zaman Serileri Analizi

Farklı Jeodezik Uzay Tekniklerinin Araştırılması

GPS Ölçülerinde Yükseklik Problemi

Küresel Jeodezik Gözlem Sistemi (GGOS) ve Yer Gravite Alanın Araştırılması

Akademik GNSS Yazılımlarının Karşılaştırılması

Yeryuvarı Gravite Alanı Belirlemede Kullanılan Farklı Uydu Sistemlerinin Araştırılması

 

 

Arş. Gör. Talha TAŞKANAT

 

Epidemiyoloji ve CBS ilişkisi

Doğal Afetler ve Harita Mühendisliği

Gönüllü Coğrafi Bilgi

Jeodezik Koordinat Sistemleri

Jeodezide Zaman Sistemleri

Yapay Açıklıklı Radar Sistemleri ve Temel İlkeleri

İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (WEB-GIS) Uygulamaları

Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımları

Tematik Harita Üretimi

Türkiye’nin Yer Gözlem Uydu Sistemleri

 

 

Arş. Gör. Dr. Abdullah KARAAĞAÇ

 

Total Station için Alınmış Patentlerin Araştırılması

GNSS Cihazları için Alınmış Patentlerin Araştırılması

Python ile Poligon Hesabı

Python ile Temel Ödevler

MATLAB ile Poligon Hesabı ve Görselleştirme

MATLAB ile Temel Ödevler ve Görselleştirme

JavaScript ile Poligon Hesabı ve Görselleştirme

JavaScript ile Temel Ödevler ve Görselleştirme

Java ile Android için Poligon Hesabı ve Görselleştirme

Java ile Android için Temel Ödevler ve Görselleştirme

Android veya iOS ile Harita Temelli Uygulama Geliştirme: “Arkadaşlarım Nerede?” Uygulaması

Android veya iOS ile Harita Temelli Uygulama Geliştirme: “Coğrafi Veri Toplama” Uygulaması

CBS Örneklerle Konumsal Analizler

Dinamik Tabanlı CBS Uygulamaları

Örneklerle Ülkemizde Akıllı Şehir Uygulamaları

AHP Kullanarak En Uygun Yer Seçimi

Network Analizi

CBS de Animasyon ve Animasyon Uygulamaları