İdari Personel

Abdulmuttalip KAYNAK

Bölüm Sekreteri
  • akaynak@erciyes.edu.tr
Tek. Narin YILMAZ

  • narinyilmaz@erciyes.edu.tr