Projects

# Project Supporter Project No Project Title Project Executives Project Completion Date
1 BAP FDK-2013-4304 Arazi kullanım değişiminin iklime olan etkilerinin modellenmesi Project Manager
Prof. Abdurrahman EYMEN
Continuing
PBY : 2017
2 BAP FYL-2014-4941 Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi etkisinin modellenmesi Project Manager
Prof. Abdurrahman EYMEN
Continuing
PBY : 2016
3 BAP FYL-2012-4194 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN WEB-TABANLI ÖĞRENİMİ Project Manager
Prof. Abdurrahman EYMEN
Continuing
PBY : 2016
4 BAP FDA-2013-4530 Laser Projektör (L3D) Tabanlı 3D Model Üretimi Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2016
5 BAP FBA-2013-4525 Düşük İrtifa Görüntüleme Sistemleri İle Üretilen Haritalarda Konumsal Doğruluğunun İncelenmesi Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2015
6 BAP FDK-2013-4516 3 BOYUTLU NESNELERİN MODELLENMESİ İÇİN NOKTA BULUTLARININ SEZGİSEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ İLE İŞLENMESİ Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2015
7 BAP FYL-2013-4312 Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Kıyı Değişiminin Uydu Görüntü Analizleriyle İncelenmesi Project Manager
Prof. Coşkun ÖZKAN
Continuing
PBY : 2014
8 BAP FBA-2013-4643 Uzaktan Algılamada Diferansiyel Arama Algoritması (DS) Tabanlı Yeni Bir Kontrolsüz Değişim Belirleme Yaklaşımı Project Manager
Prof. Coşkun ÖZKAN
Continuing
PBY : 2014
9 BAP FBA-12-3749 Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi Project Manager
Prof. Abdurrahman EYMEN
Continuing
PBY : 2013
10 BAP FBY-11-3762 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Arazi Kullanım Değişiminin Belirlenmesi: Konya Örneği Project Manager
Prof. Abdurrahman EYMEN
Continuing
PBY : 2013
11 BAP 06-AY-15 TERMAL KAMERA VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ (TERMOGRAFİK FOTOGRAMETRİ) Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2012
12 BAP FBY-10-3287 Kamulaştırma Bilgi Sistemi: Musabeyli Barajı Örneği Project Manager
Prof. Abdurrahman EYMEN
Continuing
PBY : 2011
13 BAP FBY-10-3036 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)in Hayata Geçirilmesinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri: Kayseri Örneği Project Manager
Prof. Abdurrahman EYMEN
Continuing
PBY : 2011
14 BAP FBA-9-1131 ÇİZGİ LAZER TABANLI ŞEKİL TARAYICI İLE İÇ MEKAN HARİTALAMA Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2011
15 BAP FBY-9-1133 Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Hızlandırma (Boostıng) Destek Vektör Makineleri, Rastgele Orman (Random Forest) ve Regresyon Ağaçları Yöntemlerinin Kullanılması Project Manager
Prof. Coşkun ÖZKAN
Continuing
PBY : 2010
16 BAP FBY-9-1120 Çizgi Lazer Tabanlı 3D Tarayıcı Tasarımı Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2010
17 BAP FBY-08-359 Sanal Model Ölçme ve Canlandırma Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2009
18 BAP FBY-08-358 UZAKTAN ALGILAMANIN TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDEKİ KULLANIM OLANAKLARI Project Manager
Prof. Coşkun ÖZKAN
Continuing
PBY : 2009
19 BAP FBY-08-357 KAMERA KALİBRASYONUNDA ZEKİ OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Project Manager
Prof. Coşkun ÖZKAN
Continuing
PBY : 2009
20 BAP FBY-08-360 Merkezi Hava Ulaştırma Sistemi’nin Dinamik Hareket Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
Continuing
PBY : 2009