Projects

# Project Supporter Project No Project Title Project Executives Project Completion Date
1 TÜBİTAK 114Y049 Landsat 8 Verileri Kullanarak Diferansiyel Arama Algoritması Ile Modifiye Edilmiş Yeni Bir Sebal Yaklaşımı Tasarımı Project Manager
Prof. Coşkun ÖZKAN
Res.Asst.
Asst. Prof. Ümit Haluk ATASEVER
2014 - 2015
2 TÜBİTAK ÇAYDAG 110Y309 Georeferanslanmış-konuşma tanıma tabanlı gis veri toplama aracı Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
2011 - 2013
3 TÜBİTAK ÇAYDAG 107Y159 Inersiyal konumlandırma tabanlı hareket yakalama arabirimi Project Manager
Prof. Erkan BEŞDOK
2007 - 2009