Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FDK-2013-4304 Arazi kullanım değişiminin iklime olan etkilerinin modellenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 BAP FYL-2014-4941 Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi etkisinin modellenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 BAP FYL-2012-4194 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN WEB-TABANLI ÖĞRENİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Devam Ediyor
PBY : 2016
4 BAP FDA-2013-4530 Laser Projektör (L3D) Tabanlı 3D Model Üretimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2016
5 BAP FBA-2013-4525 Düşük İrtifa Görüntüleme Sistemleri İle Üretilen Haritalarda Konumsal Doğruluğunun İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2015
6 BAP FDK-2013-4516 3 BOYUTLU NESNELERİN MODELLENMESİ İÇİN NOKTA BULUTLARININ SEZGİSEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ İLE İŞLENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2015
7 BAP FYL-2013-4312 Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Kıyı Değişiminin Uydu Görüntü Analizleriyle İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Devam Ediyor
PBY : 2014
8 BAP FBA-2013-4643 Uzaktan Algılamada Diferansiyel Arama Algoritması (DS) Tabanlı Yeni Bir Kontrolsüz Değişim Belirleme Yaklaşımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Devam Ediyor
PBY : 2014
9 BAP FBA-12-3749 Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Devam Ediyor
PBY : 2013
10 BAP FBY-11-3762 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Arazi Kullanım Değişiminin Belirlenmesi: Konya Örneği Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Devam Ediyor
PBY : 2013
11 BAP 06-AY-15 TERMAL KAMERA VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ (TERMOGRAFİK FOTOGRAMETRİ) Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2012
12 BAP FBY-10-3287 Kamulaştırma Bilgi Sistemi: Musabeyli Barajı Örneği Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Devam Ediyor
PBY : 2011
13 BAP FBY-10-3036 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)in Hayata Geçirilmesinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri: Kayseri Örneği Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Devam Ediyor
PBY : 2011
14 BAP FBA-9-1131 ÇİZGİ LAZER TABANLI ŞEKİL TARAYICI İLE İÇ MEKAN HARİTALAMA Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2011
15 BAP FBY-9-1133 Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Hızlandırma (Boostıng) Destek Vektör Makineleri, Rastgele Orman (Random Forest) ve Regresyon Ağaçları Yöntemlerinin Kullanılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Devam Ediyor
PBY : 2010
16 BAP FBY-9-1120 Çizgi Lazer Tabanlı 3D Tarayıcı Tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2010
17 BAP FBY-08-358 UZAKTAN ALGILAMANIN TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDEKİ KULLANIM OLANAKLARI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Devam Ediyor
PBY : 2009
18 BAP FBY-08-357 KAMERA KALİBRASYONUNDA ZEKİ OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Devam Ediyor
PBY : 2009
19 BAP FBY-08-360 Merkezi Hava Ulaştırma Sistemi’nin Dinamik Hareket Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2009
20 BAP FBY-08-359 Sanal Model Ölçme ve Canlandırma Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Devam Ediyor
PBY : 2009
21 TÜBİTAK 114Y049 Landsat 8 Verileri Kullanarak Diferansiyel Arama Algoritması Ile Modifiye Edilmiş Yeni Bir Sebal Yaklaşımı Tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk ATASEVER
2014 - 2015
22 TÜBİTAK ÇAYDAG 110Y309 Georeferanslanmış-konuşma tanıma tabanlı gis veri toplama aracı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
2011 - 2013
23 TÜBİTAK ÇAYDAG 107Y159 Inersiyal konumlandırma tabanlı hareket yakalama arabirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
2007 - 2009