Kabul ve Kayıt Koşulları (Doktora)

Adaylar, ERÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler ERÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiştir.