Önceki Öğrenimin Tanınması (Doktora)

Erciyes Üniversitesi’ nde öğrenim gören öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu bazı derslerden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.