Program Eğitim Amaçları

Programımızın eğitim amaçları, dış paydaşların görüşü ve araştırma üniversitelerinden  biri olan üniversitemizle uyumlu olarak şu şekildedir:

  1. Harita Mühendisliği temel konularında hem teorik hem de pratik bilgilerle hizmet üretmeye hazır ve tasarım deneyimi olan,
  2. Teknolojideki hızlı gelişime rahatlıkla uyum sağlayabilen,
  3. Önerdiği çözümleri ilgililere ileri düzey grafik, yazılı ve sözlü iletişim teknik ve teknolojileri ile aktarabilen,
  4. Gerektiğinde bireysel ya da takım halinde çalışabilen
  5. Liderlik yapabilen,
  6. Çalışmalarını her zaman harita mühendisliği etik ve ilkelerine uygun olarak gerçekleştirebilen harita mühendisleri yetiştirmektir.

Programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlayan genel ifadelerdir.