YönetimYönetim
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Akademik Kurul Üyesi
Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı
Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı
Kartoğrafya Anabilim Dalı Başkanı
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı
Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları


Mezuniyet Komisyonu
MÜDEK Komisyonu
Çift Anadal ve Yandal Komisyonu
İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Öğrenci Komisyonu
İdari ve Mali İşler Komisyonu
Altyapı Komisyonu
Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu


Bölüm Sekreteri
Bölüm Teknisyeni