Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 114Y049 Landsat 8 Verileri Kullanarak Diferansiyel Arama Algoritması Ile Modifiye Edilmiş Yeni Bir Sebal Yaklaşımı Tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk ATASEVER
2014 - 2015
2 TÜBİTAK ÇAYDAG 110Y309 Georeferanslanmış-konuşma tanıma tabanlı gis veri toplama aracı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
2011 - 2013
3 TÜBİTAK ÇAYDAG 107Y159 Inersiyal konumlandırma tabanlı hareket yakalama arabirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
2007 - 2009