Laboratuvarlar

Laboratuvar Adı: Fotogrametri Lab.

Ekipman Çeşiti / Ekipman Sayısı: 14 / 14

Laboratuvar Sorumluları: Prof. Dr. Erkan BEŞDOK

Laboratuvar Hakkında

Fotogrametri Laboratuvarında Gerçekleştirdiklerimiz;

Bilgisayarlı Görü Uygulamaları, Nokta Bulutu Analizleri, Hassas Tarım, Mimari Çalışmalar (Röleve,Restorasyon,Resüsitasyon), Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Trafik Simülasyonları, Doğal Afet Koruma Planları, Arkeoloji, Şehir Planlama, Doku Kaplama ve Yüzey yumuşatma, Tüne ve Yol işleri.

Kullanılan Yazılımlar:

Matlab, Surfer, Netcad 7.6, AutoCAD, Faro SCENE, Cloud Compare.


Laboratuvar Adı: Uzaktan Algılama Lab.

Ekipman Çeşiti / Ekipman Sayısı: 5 / 5

Laboratuvar Sorumluları: Doç. Dr. Ümit Haluk ATASEVER

Laboratuvar Hakkında

Harita Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Uzaktan Algılama yüksek lisans ve doktora derslerinde, uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılamaktadır. Ayrıca bölüm araştırma ve uygulama projelerine yönelik ihtiyaçlar için güncel teknolojide alet, yazılım ve donanımlar içermektedir.