Araştırma Konuları

Araştırma Konuları

-Jeodezi                                        -Görüntü İşleme                 -Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme

-Fotogrametri                              -Yapay Zeka                        -Sinirsel Ağlar

-Kamu Ölçmeleri                         -Bilgisayar Bilimleri             -Mühendislik ve Teknoloji

-Kartoğrafya                                -Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

-Ölçme Tekniği                            -Bilgisayar Öğrenimi           -Arsa-Arazi Yönetimi

-Uzaktan Algılama                      -Arazi Yönetimi                     -Coğrafi Bilgi Sistemleri

-Arazi Bilgi Sistemleri                   -Kent Bilgi Sistemleri            -Yerküre Gözlemleri

-Veritabanı ve Veri Yapıları        -Veri Yapıları                          -Gayrimenkul Değerleme

-Afet Yönetimi