Aday Öğrenciler

ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME

- Bölümümüzde hazırlık sınıfı eğitimi zorunlu değildir. İsteyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfı eğitimine katılabilirler. Hazırlık programı süresi, 4 yıllık öğretim süresine dâhil değildir.

- Dersler 1 yılda güz ve bahar dönemi olarak toplam 4 yılda okutulmaktadır.

- 48 gün staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında istenilen kurumda yapılabilir. - Herhangi bir özel kıyafet uygulaması yoktur.

- Ders uygulamalarında kullanılan sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için ücret alınmamaktadır.

- Programın içeriği için ilgili müfredatı bulabilmek için şu adımları uygulayın: harita.erciyes.edu.tr -> Eğitim & Öğretim -> Lisans Programı -> Ders Kataloğu

- Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde bulunmaktadır.

- Bölümümüzde gerçekleştirilen staj ve uygulama eğitimleri sırasında öğrencilerden ayrıca ücret alınmamaktadır.

- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanı mevcut değildir.

- Üniversitemiz tarafından vakıf ve anlaşmalı olduğu kurumlar aracılığıyla burs ve yemek imkanları sunulabilmektedir.

- Bölümümüz, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) üyesi olup bu dernek tarafından akredite edilmiştir.

- Eğitim ve Öğretim Modeli: Hazırlık (isteğe bağlı)+8 yarıyıl müfredat yapısı ile öğrenci merkezli model uygulanmaktadır. Akademik danışmanlık desteği verilmektedir.

- Öğrencilerin laboratuvar ve araştırma projelerine katılımı ile deneyimleri arttırılarak öğrenmelerine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası değişim programları (Erasmus, Mevlana vb.) ile uluslararası deneyim kazanmalarına katkı sağlanmaktadır.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans > Mühendislik Fakültesi > Harita Mühendisliği

Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx

Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx

Program Yeterlilikleri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx

Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx

Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx

Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx