Akademik Kadro

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32650
E-Posta
: ebesdok@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32627
E-Posta
: berranursen@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
JEODEZİ ANABİLİM DALI
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32678
E-Posta
: uhatasever@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32680
E-Posta
: nihaltekin@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32655
E-Posta
: bbostanci@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32660
E-Posta
: talhataskanat@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
KARTOĞRAFYA ANABİLİM DALI
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32676
E-Posta
: ageymen@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32679
E-Posta
: umrank@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
UZAKTAN ALGILAMA ANABİLİM DALI
Adı Soyadı
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 32675
E-Posta
: cozkan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI
Adı Soyadı
: Arş. Gör. -- --
Telefon
:
E-Posta
: harita@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
: