İstihdam Olanakları (Doktora)

Programdan mezun olanların çalışma alanları çok geniştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel şirketlerde (yurt içi veya yurt dışında) yöneticilik pozisyonları da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda Harita Mühendisi ünvanı ile olarak çalışabilirler. Ayrıca, kendi adlarına işyeri açabilir, serbest Harita Mühendisliği, müteahhitlik, müşavirlik yapabilirler. Üniversitelerde veya benzeri diğer araştırma ünitelerinde (Tübitak, AR-GE birimleri vb.) araştırmacı olarak çalışabilirler.