Kabul ve Kayıt Koşulları (Yüksek Lisans)

Adaylar, ERÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler ERÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiştir.