Mezuniyet Koşulları (Doktora)

Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin tez sınavında başarılı olması ve Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekmektedir.