Mezuniyet Koşulları (Yüksek Lisans)

Tezli (Örgün) Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin tez sınavında başarılı olması ve Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekmektedir.