Ölçme ve Değerlendirme (Yüksek Lisans)

Her ders için yıl içi çalışmaları (sınav, ödev, proje, sunum vb.) ve yıl sonu sınavları yapılmaktadır.