Program Yeterlilikleri (Lisans)

Lisans öğrenimi gören öğrenciler aşağıda ana başlıklar halinde listelenen beceri ve eğitimleri kazanır.

1-  Matematik, Fen Bilimleri ve Harita Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibi olması

2- Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

3- Problemlere uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi

4- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi

5- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi

6- Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olması

7- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması

8- Harita Mühendisliğinde kullanılan bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi sahip olması

9- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüvenine sahip olması 

10- Başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahip olması 

11- Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması

12- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilincine sahip olması

13- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olması

14- Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisine sahip olması

15- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisine sahip olması

16- Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olması