Üst Derece Programlarına Geçiş (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Doktora programlarına başvurabilirler.